Disclaimer

Stalkist heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en/of verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Stalkist is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor (ander) schadeveroorzakend gebruik van de website.


Ook zijn aan deze website door middel van links websites van anderen verbonden. Stalkist is niet verantwoordelijk voor de informatie van de op deze wijze met haar website verbonden websites.


Copyright

Op deze website berust copyright ©. Alle rechten zijn voorbehouden aan Stalkist. Het Stalkist logo en de naam Stalkist zijn eigendom van Stalkist. Alle andere trademarks zijn eigendom van andere organisaties of respectievelijke privépersonen.